Bio

Det här är jag:

Jag har i huvudsak erfarenhet från läraryrket och där i från högstadiet. I och med detta är min målsättning också att utveckla mig inom det området i framtiden men väljer gärna andra arbeten också för att få erfarenhet. Mina tidigare erfarenheter inom hotell och restaurang har jag ofta nytta av och även dessa kunskaper vill jag utveckla i framtiden lika så erfarenheten som säljare.

Praktiska kunskaper och erfarenheter:

Förtroendeuppdrag:

Pågående, Vice Ordförande för JFA (Jämtlands fältartilleri)

Pågående, IT ansvarig för JFA (Jämtlands fältartilleri)

Pågående, IT ansvarig för Sommarhagens vänner

Pågående, Sammankallande i PRU (PR utskottet) för Arnljotspelen 

2016-2017, Ordförande för JHFS (Jämtlands Historiska Fäktsällskap) 

2013-2016, Sekreterare för ÖSF( Östersunds Stagefighting AU)

2014-2016 Kassör för JHFS (Jämtlands Historiska Fäktsällskap)

2011-2013, IT ansvarig för Arnljotspelen

2012-2013, Suppleant för Arnljotspelen

2012-2013, IT ansvarig för Österhus Vänner

2012-2013, Sekreterare för Österhus Vänner

2010-2011, Ledare i Odenlundskyrkans SMU scouter

2005-2008, Kassör i Åre budo Kai

2006-2007, Elevrådsordförande, Åre gymnasieskola, Åre

Utbildning:

Ht2015 – pågående Grundlärarutbildningen åk 4-6, Mittuniversitetet, Sundsvall

Ht 2012 Webbdesign, Webbutveckling och Photoshop, Mittuniversitetet, Östersund

Sommar 2012 Litteraturvetenskap, Linné universitetet, Växjö

2010-2012 Fritidsledarutbildning, Birka folkhögskola, Ås Examensarbete: Lajv, Rollspel och Figurspel

2008-2010 Historia B, Spanska A, Webbdesign och Turism, Hermods, Östersund 2004-2007

Estetiska programmet inr. Bild och form , Åre gymnasieskola, Järpen

Språkkunskaper:

Svenska(modersmål)

Engelska(Bra)Japanska (nybörjare)

Spanska (nybörjare)

Datakunskaper:

Officepaketen.

Hemsides- och databashantering